Biometrie

Biometrie

Společnost Auroton Computer spol.s r.o.  se zabývá problematikou biometrie již více jak 10 let. Naše biometrická řešení  se zaměřují převážně na oblast bezpečnosti – osobní identifikační doklady, automatizace přechodu státních hranic, bezpečný vstup do budov, pracovních zón, atd. Zavádíme  informační systémy pro cizineckou policii MVČR.

Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.

Do našich řešení implementujeme technologie předních výrobců správy identit:

 

Cross Match Technologies, Inc
s řešeními pro otisk prstu, rozpoznávání obličeje a duhovky a dalších souvisejících služeb, čtečky biometrických dokladů    
Psion Teklogic  
Sagem – Morpho (Safran group) a řešení Biogate,
automatická kontrola na letištích
 
Cognitec 3M Security Systems

Pojem „biometrie“ se týká široké škály elektronických postupů, které využívají jedinečných fyzických vlastností lidských bytostí jako prostředků k autentizaci.. Při procesu autentizace se ověřuje identita subjektu na základě čehož dojde k autorizaci (souhlas, schválení, umožnění přístupu, atp.) či ne.

Biometrické systémy
Biometrické systémy jsou aplikace biometrických technologií, které umožňují automatickou identifikaci nebo autentizaci /verifikaci určité fyzické osoby.
Každý druh biometrie se zakládá ve větší či menší míře na příslušném biometrickém prvku, který je:

  • univerzální – biometrický prvek existuje u všech osob,
  • jedinečný – biometrický prvek musí každou osobu odlišovat,
  • stálý – každá fyzická osoba si v průběhu času biometrický prvek trvale uchovává.

Biometrické prvky
Biometrické postupy kromě využívajících dynamických dat a charakteristik /verifikace vlastnoručního podpisu/ používají především stabilní data, tj. postupy založené na fyzických a fyziologických aspektech, které měří fyziologické vlastnosti  fyzické osoby. Ty zahrnují například:

  • verifikaci otisku prstu,
  • rozpoznávání duhovky,
  • analýzu sítnice,
  • rozpoznávání obličeje,
  • analýzu markantů hlavy,
  • rozpoznávání tvaru ucha,
  • detekci pachu těla,
  • rozpoznávání hlasu,
  • analýzu vzorku DNA
    Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.