FLOWMON

FlowMon – Vaše síť pod kontrolou

 

Nabízíme úplné řešení pro monitorování síťového provozu na základě IP toků (technologie NetFlow).Portfolio FlowMon řešení zahrnuje výkonné autonomní sondy pro všechny typy sítí až do rychlosti 10 Gb/s, kolektory pro uložení, zobrazení a analýzy síťových statistik a další rozšiřující moduly.

Monitorování sítě na základě IP toků přináší četné výhody a snížení finančních nákladů na správu sítě pro všechny – malé, střední a velké firmy, vládní organizace, akademické organizace i poskytovatele Internetu (ISP). Nasazení řešení FlowMon založeného na technologii NetFlow Vám umožní:

 • Monitorování provozu na síti v reálném čase
 • Zvýšení bezpečnosti sítě a možnost odhalení vnějších i vnitřních útoků
 • Analyzovaní dlouhodobých statistik s rozlišením na jednotlivé počítače, aplikace a konverzace
 • Detailní sledování uživatelů a služeb
 • Efektivní plánování kapacit sítě
 • Dlouhodobé uložení statistik o síťovém provozu
 • Dodržování vyhlášky o elektronické komunikaci
 • Rychlé a přesné řešení problémů na síti
 • Rozpoznání anomálií jako jsou červi a DDOS útoky
 • Získávání přehledných výpisů o síťovém provozu
 • Snadné plánování a monitorování QoS
 • Kontroly peeringu a dohod o kvalitách služeb (SLA)
 • Účtování a fakturace na základě přenesených dat

 Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.

Rozšiřující FlowMon pluginy

Pluginy FlowMon umožňují rozšířit funkcionalitu FlowMon sondy/kolektoru. Poskytují pokročilé analýzy NetFlow statistik a centralizovaný automatizovaný dohled nad dostupností a výkonností počítačů a služeb v sít

FlowMon Reporter

Invea FlowMon Reporter (dále jen IFR) je rozšiřující modul pro FlowMon sondy a kolektory. Umožňuje zobrazovat přehledné statistiky o provozu na síti v podobě koláčových a průběhových grafů a tabulek. Jeho používání nevyžaduje technickou znalost problematiky sítí, přitom poskytuje všechny informace potřebné pro kontrolu přístupů na servery v Internetu i ve vnitřní síti. Umožňuje sledování struktury provozu a používaných služeb, nalezení stanic nejvíce vytěžujících klíčové spoje, správné plánování kapacit linek a mnoho dalšího.

Vlastnosti

 • Top reporty – seznam stanic, služeb a konverzací dominujících v konkrétním provozu, zobrazený pomocí tabulky a koláčového grafu.
 • Traffic reporty – popisuje provoz za zvolené časové období, v grafu zobrazuje jeho intenzitu v čase a vypočítává základní statistiky o provozu včetně 95% percentilu.
 • Každý uživatel si může vytvářet svou vlastní množinu reportů, které si skládá z množiny přednastavených kapitol obsahujících tabulky a grafy. Práce s reporty nevyžaduje žádné technické znalosti o počítačových sítích. Množina přednastavených kapitol může být rozšiřována správcem sítě nebo jiným technickým pracovníkem na základě požadavků uživatelů.
 • Zasílání vybraných reportů za zvolené období na email uživatele, možnost exportu do PDF, CSV

FlowMon HTTP Logger

Invea HTTP Logger (IHL) slouží ke snadnému a přehlednému zobrazení nešifrované webové komunikace na počítačové síti. Oproti stávajícím přístupům založených na NetFlow datech uživatel získává nové informace o navštívených internetových doménách a webových serverech.

Předdefinovaná sada reportů poskytuje vedení společnosti a správci sítě důležité informace o chování informačních systémů, využívání síťových zdrojů a reálném dodržování bezpečnostních politik. Ovládání IHL je intuitivní a uživatel volí pouze mezi jednotlivými typy reportů. Výstupy IHL jsou k dispozici přes webové rozhraní FlowMon sondy.

Vlastnosti

 • Non-crypted web communication analysis. Analýza nešifrované web komunikace.
 • Přehled nejnavštěvovanějších webových stránek ve vybraném časovém intervalu v podobě grafů a tabulek.
 • Přehled nejvíce aktivních uživatelů a stránek, které navštěvují ve vybraném časovém intervalu v podobě grafů a tabulek.
 • Vyhledání informací a statistik o http provozu podle zadané IP nebo URL adresy.

FlowMon NAT Detective

Zásuvný modul NAT Detektive je určen pro sondy FlowMon a slouží k rozšíření programového vybavení sondy. Modul umožňuje provádět odhalování NAT (Network Address Translation) zařízení v síti na základě rozšířených NetFlow dat z FlowMon sondy. Použití technologie NAT umožňuje přístup (maskování) více počítačů v síti pod jedinou IP adresou, což může představovat bezpečnostní hrozbu na počítačové síti. Webové rozhraní sondy zpřístupňuje správci sítě přehledný seznam detekovaných NAT zařízení v síti včetně detailního záznamu jejich chování v čase. Použití zásuvného modulu NAT Detektive na sondě FlowMon umožňuje unikátní a škálovatelné řešení pro odhalování skrytých připojení v síti a porušování bezpečnostních politik.

Vlastnosti

 • Detekce NAT serverů.
 • Detekce všech počítačů ukrytých za NAT.
 • Pro detekci použity NetFlow statistiky a informace o síťovém provozu.

FlowMon Data Retention

Invea Data Retention Plugin (IDR) slouží ke snadnému a přehlednému zobrazení výpisu komunikace na počítačové síti pro naplnění bodu 3.3.5 vyhlášky č. 485/2005 (el. verze vyhlášky je ke stažení zde). Ovládání aplikace je přes webové rozhraní a výstupy IDR jsou k dispozici přes webové rozhraní. IDR se ve formě pluginu instaluje na sondu nebo kolektor.

Vlastnosti

 • Splňuje legislativu podle vyhlášky 485/2005 o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchování a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávěným k jejich využívání.
 • Jednoduché uživatelské rozhraní.
 • Statistiky posledních uživatelských požadavků.

 Velmi zajímavý FlowMon ADS

FlowMon ADS je moderní systém detekce anomálií a nežádoucích vzorů chování v síti založený na NetFlow datech. Hlavním cílem řešení je zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti počítačové sítě. Hlavní výhodu proti běžným IDS systémům představuje orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby, pro které není dostupná signatura.

Vlastnosti

 • NetFlow v5/v9, podpora pro IPv4 a IPv6.
 • Implementace standardu Bidirectional flows (RFC 5103).
 • Budování dlouhodobých profilů chování zařízení na síti z pohledu poskytovaných a využívaných služeb, objemů provozu a komunikačních partnerů.
 • Předdefinovaná sada pravidel detekce nežádoucích vzorů chování – provozní problémy, útoky, nežádoucí služby.
 • Předdefinovaná sada pravidel detekce anomálií v síti jako např. změna chování zařízení v síti, odhalení nové služby v síti, atd.
 • Přehledný dashboard s přímou indikací problémů v síti.
 • Integrace nástrojů pro zíksávání dalších informací (DNS, WHOIS).
 • Automatizované výstupy prostřednictvím e-mailu a formátu Syslog.

Caligare Flow Inspector

Caligare Flow Inspector (CFI) je profesionální nástroj umožňující jednoduše zobrazovat základní statistiky a grafy. Disponuje propracovaným workflow, které zefektivní Vaši práci při analýze zachyceného provozu. Využívá pokročilých heuristických metod k automatické detekci anomálních stavů a útoků.

Vlastnosti

 • Informuje o slabých místech, úzkých hrdlech datové propustnosti, bezpečnostních incidentech a problémech při směrování paketů ve váší síti.
 • Umožňuje okamžitě pozorovat, co se v síti děje.
 • Umožňuje zobrazit zajímavý provoz a různé síťové statistiky (top hosts, protocols, applications, conversations).
 • Rozpoznání používaných aplikací a konkrétních uživatelů.
 • Lokalizace různých síťových útoků (útoky typu denial-of-service, napadení červem atd.).
 • Získání všech informací o síti v přehledném a intuitivním formátu.
 • Analýza sítě bez potřeby hardwarových sond.
 • Dosažení uvedených cílů bez potřeby vysokých investic.

Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.