Prohlášení společnosti AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. k EET

Naše společnost realizuje veškeré obchodní vztahy prostřednictvím bezhotovostních plateb převody na účet naší společnosti a to buď u stálých klientů fakturou za dodané zboží či poskytnutou službu, u nových zákazníků se dodávky zboží a služeb realizují po zaplacení zálohové faktury. To platí i pro objednávky z e-shopu, kde si každý zájemce může zboží objednat, vytisknout a zaplatit zálohovou fakturu a poté je celá zakázka obratem realizována.

Hotovostní platby tudíž nejsou naší společností akceptovány.

Za společnost Ing. Ondra, jednatel