Antispam, Antispyware, Antivir a další řešení firmy Barracuda Networks

Logo firmy Barracuda Networks

Firma Auroton Computer spol. s r. o. Vám jako certifikovaný partner nabízí výkonná Antispam, Antispyware, Antivir a další řešení od firmy Barracuda Networks. Podrobnější informace, demonstarce či návrh Vašeho řešení na vyžádání. Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.

Nabízíme řadu velmi úspěšných Barracuda firewallů pro antispam, antivir a antispyware spolu s řadou dalších zajímavých bezpečnostních produktů, výhodně použitelných od malých společností až po velké poskytovatele ISP. Barracuda Spam Firewall jako filtr pro odstranění spamu a viru, Barracuda Web Filter (dříve Spyware Firewall) jako filtr pro odstranění spyware, Barracuda IM Firewall jako filtr pro Instant Messaging výměnu zpráv. Barracuda Load Balancer je výkonné řešení pro load balancing rozdělení zátěže serveru mezi servery. Dále k jednotlivým oblastem nasazení podrobněji.

Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.


OBLAST  SECURITY

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Spam & Virus Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Spam & Virus Firewall je integrovaný a účinný antispam a antivir filtr pro několika úrovňovou detekci, blokování a odstranění spamu a viru. Filtrace e-mailu. Prevence proti spoofing, phishing a malware útokům. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky spamu z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Spam & Virus Firewall především rychlost reakce na nové typy spamu. Díky filozofii propojení jednotlivých jednotek Barracuda Networks Spam & Virus Firewall do sítě (v současnosné době desítky tisíc zařízení po celém světě) reagují za pomoci nepřetržitého vyhodnocování spam útoků v Barracuda Central ostatní antispam filtry na spamové ohrožení ihned a bezprostředně po jeho detekci. Kontrola spamu příchozí nebo odchozí pošty. Jednoduché nasazení. Kompatibilní se všemi e-mail servery. Integrace s Microsoft Outlook a IBM Lotus Notes. Barracuda Spam & Virus Firewall není licencován na uživatele a objem zpracované e-mail komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. K dispozici i jako virtuální jednotka (Barracuda Spam & Virus Firewall Vx Virtual Appliance) pro VMware ESXi Server. Barracuda Spam & Virus Firewall odstraňuje spam v poště mnoha důležitých firem i providerů a je vítěz mnoha ocenění.

 • snadná instalace
 • antispam ochrana
 • antivir ochrana
 • okamžitá reakce na ohrožení

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Web Application Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) poskytuje špičkové komplexní a velmi flexibilní řešení bezpečnosti webových serverů a aplikací (včetně ochrany na aplikační úrovni) proti útokům na jejich slabá místa, proti neautorizovaným přístupům, proti zcizování dat z interních databází, DoS útokům, atd. V odborném světě nazýváno Application Delivery Controller (ADC). Navrženo do technologického prostoru pro zabezpečení serverů. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky venkovních útoků z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) především rychlost reakce na nové typy útoků. Zařízení řeší i autentizaci vzdálených uživatelů, akceleraci provozu SSL a rozložení zátěže (balancing). Barracuda Web Application Firewall (nebo Web Application Controller nebo též Application Delivery Controller) není licencován na počet serverů a objem chráněných serverových dat je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Produkt uvedla na trh Barracuda Networks především kvůli silné poptávce po zvýšení bezpečnosti webových aplikací na Internetu proti hackerům pomocí separátního řešení (web firewall) odděleného od samotné web aplikace.

 • zabezpečení proti útokům zvenku z Internetu
 • sledování / blokování nežádoucí komunikace – úniku informací zpět do Internetu
 • samoučící se režim
 • integrace s běžnými autentizačními prostředky a protokoly
 • akcelerace SSL, řízení datového provozu včetně cache a datové komprese, systémy odolné proti poruše

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Web Filter


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Web Filter (dříve Barracuda Networks Spyware Firewall) je špičkový antispyware filtr proti spyware a viru pro prohlížení webu, obsahující vysoce účinné filtry pro ochranu uživatelů před škodlivým obsahem webových stránek. Plně integrované filtrace webového obsahu a ochrana proti malware. Navrženo pro řízené používání Internetu bez nutnusti instalace software na PC klienta. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky spyware a malware z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Web Filter (dříve Spyware Firewall) především rychlost reakce na nové typy malware. Řešení Barracuda Networks Web Filter (dříve Barracuda Networks Spyware Firewall) podstatně zvyšuje bezpečnost informačních systémů před riziky spojenými s používáním internetových aplikací jako například web (www) nebo instant messaging (IM). Nasazení filtrace webového provozu proti spyware (antispyware řešení) od Barracuda Networks pomáhá zvýšení produktivity práce a snížení zatížení síťových zdrojů. Integrace s LDAP jako například Microsoft Active Directory. Barracuda Web Filter (dříve Spyware Firewall) není licencován na uživatele a objem filtrovaného webového obsahu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Pro usnadnění vlastního odstranění spyware z napadených PC je určen software Spyware Removal Tool (zařazen mezi modely Barracuda Networks Web Filter).

 • účinná antispyware ochrana a odstranění již aktivního spyware
 • vítěz mnoha ocenění

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks IM Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks IM Firewall je špičkový komplexní IM server pro výkonný Instant Messaging. Navrženo pro efektivní interní komunikaci pomocí IM (Instant Messaging). Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky virů z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks IM Firewall především rychlost reakce na nové typy virů. Barracuda IM Firewall není licencován na maximální počet uživatelů a objem podnikové komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Vysoce výkonný Barracuda Networks IM Firewall umožňuje velmi efektivní a bezpečnou výměnu zpráv a informací i bezpečný přenos souborů v rámci vnitřní komunikace firmy, včetně jejich archivace.

 • zabezpečení provozu firmy
 • archivace zpráv
 • kompatibilní např. s MSN a ICQ


OBLAST  NETWORKING

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Load Balancer


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Load Balancer je špičkové moderní řešení pro load balancing (rozložení zátěže mezi servery) kombinované s IPS (Intrusion Prevension System – účinná ochrana před útoky na síť). Navrženo pro zvýšení dostupnosti a kapacity obsluhovaných serverových požadavků v technologickém centru. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky IPS útoků z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Load Balancer především rychlost reakce na nové typy útoků. Barracuda Networks Load Balancer poskytuje flexibilní možnost volby algoritmu rozdělování zátěže. Je podporováno zálohování samotných zařízení Barracuda Networks Load Balancer. Barracuda Load Balancer není licencován na množství serverů a objem zpracovaných požadavků je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 • jednoduchý intuitivní management v GUI
 • automatické stahování aktuálních dat pro IPS
 • rozložení zátěže provozu serverů i na aplikační vrstvě 7
 • kompletní kryptografické zajištění provozu SSL (tzv. SSL akcelerace)

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Link Balancer


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Link Balancer je snadné a výkonné řešení pro směrování a zprávu síťového provozu pomocí vícenásobného připojení k Internetu. Navrženo pro efektivní a přehledný přístup k Internetu. Rychlé nasazení. Barracuda Networks Link Balancer optimizuje využití konektivity všech zúčastnněých providerů, rozděluje zátěž a zajišťuje okamžité převedení provozu v případě ztráty kapacity nebo dostupnosti některé linky. Řešení rozdělení aktuálního síťového zatížení pomocí více standardních konektivit šetří náklady za vysokokapacitní konektivitu a garantuje nepřetržité připojení k Internetu. Barracuda Link Balancer není licencován na průchodnost a objem zpracovávaného obsahu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 • podpora konektivity pomocí xDSL, kabelu (CATV) i standardních telekomunikačních synchronních rozhraní T1 a T3
 • zpráva dedikovaného pásma vyhrazeného pro požadovanou aplikaci a QoS
 • priority jednotlivých typů přenášeného TCP a UDP provozu
 • jednoduché a snadné webové rozhraní pro zprávu, kontrolu konektivity a nastavení parametrů přenosu jednotlivých aplikací a služeb v síti

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks SSL VPN


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks SSL VPN zajišťuje univerzální integrované řešení pro vzdálený zabezpečený přístup nezávislý na aplikaci ani na jejím klientovi. Navrženo pro bezpečnou práci z domova v lokální síti LAN. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky virů z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks SSL VPN především rychlost reakce na nové typy virů. Podporovaná interní autorizace nebo bezpečné přihlášení pomocí Active Directory (AD), LDAP nebo NIS. Komplexní kontrola nad citlivými daty. Zabezpečená SSL virtuální privátní síť, umožňující přístup k základním interním aplikacím, zdrojům a sdíleným diskům pomocí webového rozhraní odkudkoli z Internetu přes vestavěnou reverse proxy. Rozšířené bezpečné použití řešení Barracuda Networks SSL VPN pomocí Barracuda SSL VPN Agent umožňuje např. Windows vzdálenou plochu, VNC, NX, SSH nebo Telnet. Úplné a odolné VPN TCP a UDP šifrované SSL spojení od vzdáleného uživatele do vnitřní sítě nabízí instalovatelný klient Barracuda Networks Connector. Barracuda SSL VPN není licencován na počet vzdálených uživatelů a objem vzdáleného přístupu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. K dispozici i jako virtuální jednotka (Barracuda SSL-VPN Vx Virtual Appliance) pro VMware ESXi Server. Barracuda Networks SSL VPN je převzaté populární a bezpečné řešení SSL Explorer společnosti 3SP.

 • definice bezpečnostních politik pro jednotlivé uživatele
 • dodatečná ochrana proti viru a ostatnímu malware pro přenášená data

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks NG Firewall


 

Pokročilá hardwarová a softwarová platforma Barracuda Networks NG firewall (7 modelů) představuje novou generaci firewallů nejen pro korporátní zákazníky. Barracuda NG Firewall, který je také znám pod pojmem UTM Firewall (Unified Threat Management nebo též někdy United Threat Management), v sobě integruje řešení firewallu včetně zabezpečeného vzdáleného přístupu přes VPN, optimalizaci WAN provozu na více linkách a centralizovaný management všech funkcí a parametrů. UTM řešení Barracuda Networks NG firewall poskytuje komplexní řešení, do něhož spadá modulárně i filtrace webu a e-mailu, ochrana před neoprávněným přístupem, správa aplikací na úrovni sedmé vrstvy (Layer 7 application profiling) a řízení přístupu k síti.

 • centrální jednotná správa s vysokou granularitou, která může pokrývat celou rozsáhlou korporátní síť včetně detašovaných poboček, datových center či jednotlivých vzdálených uživatelů. Správa může pokrývat i několik nezávislých korporátních sítí (perfektně zvládnutý systém managementu pro outsourcing)
 • inteligentní řízení zátěže linek a záložních spojení podle aplikací a stavu sítě
 • vysoce efektivní nástroje na dálkovou analýzu provozu a dění na síti ve vzdálené lokalitě. Velmi flexibilní statisticko - analytické nástroje s granularitou až na detailní úroveň a možností rychlého efektivního zásahu
 • precizně auditovaný a zálohovaný systém s uloženými verzemi konfigurací a možností rychlého rollback konfigurací (revision control)
 • Integrovaný management (neroztříštěný) pro všechny funkcionality


OBLAST  STORAGE

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Message Archiver


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Message Archiver je výkonný a spolehlivý nástroj pro archivaci elektronické pošty a Instant Messaging (IM) zpráv s možnostmi třídění a vyhledávání uchovávaných zpráv. Barracuda Networks Message Archiver ukládá a indexuje e-mailovou komunikaci v reálném čase pro možnost okamžitého vyhledávání v e-mail archivu autorizovanými uživateli. Zařízení funguje nezávisle na softwarové platformě archivované e-mailové komunikace. Jednoduché nasazení. Podpora funkce journaling u Microsoft Exchange a dalších nejčastěji nasazených e-mail serverů. Import PST souboru a dalších formátů složek starších e-mail klientů. Barracuda Message Archiver není licencován na uživatele a objem archivované e-mail komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Řešením Barracuda Message Archiver reaguje Barracuda Networks na sílící potřebu firem a organizací držet krok se stále rostoucím objemem e-mailových zpráv, které v mnoha případech slouží jako primární způsob komunikace. Pojem bezpečnosti zde nezahrnuje pouze spam či přenos škodlivého kódu. Komunikace prostřednictvím elektronické pošty musí také odpovídat platné legislativě, etickým normám i interním předpisům dané firmy nebo organizace.

 • zachytávání nových zpráv
 • import starších zpráv
 • efektivní ukládání zpráv
 • indexace a vyhledávání

Barracuda Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu   Barracuda Networks Backup Service


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Backup Server a Backup Service je specializované integrované řešení pro zálohování dat a pro obnovu dat ze zálohy při havárii. Navrženo pro inteligentní správu zálohování v síti. Rychlé nasazení. Kombinací lokálního i externího úložiště dat Barracuda Backup Service zajišťuje Barracuda Networks Backup Server jak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště, tak jistotu záchranu dat ze vzdálené zálohy dat pro případ rozsáhlejší havárie. Ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu doplňuje služba Barracuda Backup Service. Pro zálohování používá řešení standardizovaný protokol pro přístup přímo ke sdíleným diskům bez nutnosti instalace software na zálohovaný server. Barracuda Backup Server není licencován na množství zálohovaných serverů a objem zálohovaného objemu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 • přímá podpora zálohy e-mailu z Microsoft Exchange a Novell GroupWise
 • kompletní záloha aplikace jako Microsoft Exchange nebo Microsoft SQL Server
 • integrace s Yosemite Backup
 • řešení je v současné době dostupné pouze na severoamerickém trhu

 

O Barracuda Networks Backup Server a Backup Service podrobněji 

Koncem roku 2008 společnost Barracuda Networks obohatila nabídku o specializované integrované řešení pro zálohování dat a zotavení po havárii v rámci sady produktů Barracuda Backup. Konkrétně se jedná o několik modelů zařízení Barracuda Backup Server s kapacitou od 50 do 5000 GB uložených dat. Zařízení umístěné u zákazníka doplňuje služba Barracuda Backup Service, která díky ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu uživatele výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti.

Užitná hodnota tohoto řešení se dále zvýšila díky další akvizici z počátku roku 2009, kterou se stala společnost Yosemite Technologies. Barracuda Networks zakomponovala její technologie do produktu Barracuda Backup, který díky tomu nabízí plnou podporu zálohování Microsoft Exchange, Microsoft SQL a Microsoft Windows. Z této inovace těží rovněž řešení Barracuda Message Archiver, které nyní nabízí plnohodnotné komfortní zálohování e-mailových zpráv v prostředí Microsoft Exchange a Novell GroupWise.

Protože nároky uživatelů na objem uložených dat neustále rostou, rozhodla se společnost Barracuda Networks nabídnout svým zákazníkům řešení s podstatně větší kapacitou. V dubnu tohoto roku proto uvedla na trh zařízení Barracuda Backup Server 990 s kapacitou lokálně uložených dat až 24 TB (24000 GB). Inovovaný Barracuda Backup Agent software nyní plně podporuje platformu Windows 7 včetně funkce data deduplication pro Windows servery.   

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Backup Server a Backup Service je specializované integrované řešení pro zálohování dat a pro obnovu dat ze zálohy při havárii. Navrženo pro inteligentní správu zálohování v síti. Rychlé nasazení. Kombinací lokálního i externího úložiště dat Barracuda Backup Service zajišťuje Barracuda Networks Backup Server jak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště, tak jistotu záchranu dat ze vzdálené zálohy dat pro případ rozsáhlejší havárie. Ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu doplňuje služba Barracuda Backup Service. Pro zálohování používá řešení standardizovaný protokol pro přístup přímo ke sdíleným diskům bez nutnosti instalace software na zálohovaný server. Barracuda Backup Server není licencován na množství zálohovaných serverů a objem zálohovaného objemu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 • přímá podpora zálohy e-mailu z Microsoft Exchange a Novell GroupWise
 • kompletní záloha aplikace jako Microsoft Exchange nebo Microsoft SQL Server
 • integrace s Yosemite Backup
 • řešení je v současné době dostupné pouze na severoamerickém trhu

Barracuda Networks Backup Server a Backup Service - specializované zálohovací řešení pro obnovu po havárii

 

Tabulka porovnání modelů Barracuda Backup Server

  Model 100 Model 300 Model 400 Model 600 Model 800
           
Maximální lokální úložiště [GB] 250 500 1250 2500 5000
           
Ethernet rozhraní 1 x 10/100 BaseT 1 x 10/100 BaseT 1 x 1000 BaseT 1 x 1000 BaseT 1 x 1000 BaseT
           
Zodolněný, bezpečný operační systém Ano Ano Ano Ano Ano
Cache lokální zálohy Ano Ano Ano Ano Ano
Plánování jednotlivých záloh Ano Ano Ano Ano Ano
Správa rychlosti přenášených dat Ano Ano Ano Ano Ano
Bezpečný offsite přenos Ano Ano Ano Ano Ano
Rychlá lokální obnova Ano Ano Ano Ano Ano
Volba offsite parametrů Ano Ano Ano Ano Ano
Konfigurace s redundantními disky (RAID)   Ano Ano Ano Ano
           
Montáž v technologickém racku 1U Mini 1U Mini 1U 1U 2U
Rozměry [cm] 42.7 x 4.3 x 35.6 42.7 x 4.3 x 35.6 43.7 x 4.3 x 50.3 43.7 x 4.3 x 50.3 44.2 x 8.9 x 64.8
Hmotnost [kg] 5.4 5.4 11.8 11.8 23.6
Příkon cca [VA] 130 156 533 533 663

SECURITY

Barracuda Spam & Virus Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Spam & Virus Firewall je integrovaný a účinný antispam a antivir filtr pro několika úrovňovou detekciblokování a odstranění spamu aviru. Prevence proti spoofing, phishing a malware útokům. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky spamu z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Spam & Virus Firewall především rychlost reakce na nové typy spamu. Díky filozofii propojení jednotlivých jednotek Barracuda Networks Spam & Virus Firewalldo sítě (v současnosné době desítky tisíc zařízení po celém světě) reagují za pomoci nepřetržitého vyhodnocování spam útoků v Barracuda Central ostatní antispam filtry na spamové ohrožení ihned a bezprostředně po jeho detekci. Kontrola spamu příchozí nebo odchozí pošty.Jednoduché nasazeníKompatibilní se všemi e-mail servery. Integrace s Microsoft Outlook a IBM Lotus Notes. Barracuda Spam & Virus Firewall není licencován na uživatele a objem zpracované e-mail komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systémLinux. Barracuda Spam & Virus Firewall odstraňuje spam v poště mnoha důležitých firem i providerů a je vítěz mnoha ocenění.

 • snadná instalace
 • antispam ochrana
 • antivir ochrana
 • okamžitá reakce na ohrožení

Barracuda<br />
Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu

Modely Barracuda Networks Spam & Virus Firewall (8 modelů ) 

Barracuda Web Application Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) poskytuje špičkové komplexní a velmi flexibilní řešení bezpečnosti webových serverů a aplikací (včetně ochrany na aplikační úrovni) proti útokům na jejich slabá místa, proti neautorizovaným přístupům, proti zcizování dat z interních databází, DoS útokům, atd. Navrženo do technologického prostoru pro zabezpečení serverů. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky venkovních útoků z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) především rychlost reakce na nové typy útoků. Zařízení řeší iautentizaci vzdálených uživatelů, akceleraci provozu SSL a rozložení zátěže (balancing). Barracuda Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) není licencován na počet serverů a objem chráněných serverových dat je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Produkt uvedla na trh Barracuda Networks především kvůli silné poptávce po zvýšení bezpečnosti webových aplikací na Internetu proti hackerům pomocíseparátního řešení (web firewall) odděleného od samotné web aplikace.

 

 • zabezpečení proti útokům zvenku z Internetu
 • sledování / blokování nežádoucí komunikace – úniku informací zpět do Internetu
 • samoučící se režim
 • integrace s běžnými autentizačními prostředky a protokoly
 • akcelerace SSL, řízení datového provozu včetně cache a datové komprese, systémyodolné proti poruše

Barracuda<br />
Networks Web Application Firewall (dříve Web Application Controller) -<br />
komplexní zabezpečení webové aplikace

Modely Barracuda Networks Web Application Firewall (5 modelů ) 

 

Barracuda Web Filter


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Web Filter (dříve Barracuda Networks Spyware Firewall) je špičkový antispyware filtr proti spyware a viru pro prohlížení webu, obsahující vysoce účinné filtry pro ochranu uživatelů před škodlivým obsahem webových stránek. Plně integrované filtrování webového obsahu a ochrana proti malware. Navrženo pro řízené používání Internetu bez nutnusti instalace software na PC klienta. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky spyware a malware z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Web Filter (dříve Spyware Firewall) především rychlost reakce na nové typy malware. Řešení Barracuda Networks Web Filter (dříve Barracuda Networks Spyware Firewall) podstatně zvyšuje bezpečnost informačních systémů před riziky spojenými s používáním internetových aplikacíjako například web (www) nebo instant messaging (IM). Nasazení filtrování webového provozuproti spyware (antispyware řešení) od Barracuda Networks pomáhá zvýšení produktivity prácesnížení zatížení síťových zdrojů. Integrace s LDAP jako například Microsoft Active Directory. Barracuda Web Filter (dříve Spyware Firewall) není licencován na uživatele a objem filtrovaného webového obsahu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systémLinux. Pro usnadnění vlastního odstranění spyware z napadených PC je určen software Spyware Removal Tool (zařazen mezi modely Barracuda Networks Web Filter).

 • účinná antispyware ochrana a odstranění již aktivního spyware
 • vítěz mnoha ocenění

Barracuda<br />
Networks Web Filter (dříve Spyware Firewall) - antispyware filtr proti<br />
spyware

Modely Barracuda Networks Web Filter (7 modelů ) 

Barracuda Purewire Web Security Service


 

The Barracuda Purewire Web Security Service is a cloud-based secure Web gateway that protects users from malware, phishing, identity theft, and other harmful activity online. The service enforces organizational Internet usage policies through content filtering, URL filtering and application blocking. It is centrally managed with real-time consolidated reporting and provides proactive defenses against a quickly evolving threat landscape. Enterprises simply point their Web traffic to the service, and it protects users online regardless of location or physical device, including laptops and mobile devices.

Barracuda IM Firewall


 

THardware a software jednotka Barracuda Networks IM Firewall je špičkový komplexní IM server pro výkonný Instant Messaging. Navrženo pro efektivní interní komunikaci pomocí IM (Instant Messaging). Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky virů z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks IM Firewall především rychlost reakce na nové typy virů. Barracuda IM Firewall není licencován na maximální počet uživatelů a objem podnikové komunikace je omezen pouzehardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Vysoce výkonný Barracuda Networks IM Firewall umožňuje velmi efektivní a bezpečnou výměnu zpráv a informací i bezpečný přenos souborů v rámci vnitřní komunikace firmy, včetně jejich archivace.

 • zabezpečení provozu firmy
 • archivace zpráv
 • kompatibilní např. s MSN a ICQ

Barracuda<br />
Networks IM Firewall - bezpečný server pro instant messaging

Modely Barracuda Networks IM Firewall (5 modelů ) NETWORKING

Barracuda Load Balancer


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Load Balancer je špičkové moderní řešení pro load balancing (rozložení zátěže mezi servery) kombinované s IPS (Intrusion Prevension System – účinná ochrana před útoky na síť). Navrženo pro zvýšení dostupnosti a kapacity obsluhovaných serverových požadavků v technologickém centru. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky IPS útoků z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Load Balancer především rychlost reakcena nové typy útoků. Barracuda Networks Load Balancer poskytuje flexibilní možnost volbyalgoritmu rozdělování zátěže. Je podporováno zálohování samotných zařízení Barracuda Networks Load Balancer. Barracuda Load Balancer není licencován na množství serverů a objem zpracovaných požadavků je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 

 • jednoduchý intuitivní management v GUI
 • automatické stahování aktuálních dat pro IPS
 • rozložení zátěže provozu serverů i na aplikační vrstvě 7
 • kompletní kryptografické zajištění provozu SSL (tzv. SSL akcelerace)

Barracuda<br />
Networks Load Balancer - výkonné zařízení pro load balancing

Modely Barracuda Networks Load Balancer (4 modely) 

Barracuda Link Balancer


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Link Balancer je snadné a výkonné řešenípro směrování a zprávu síťového provozu pomocí vícenásobného připojení k Internetu. Navrženo pro efektivní a přehledný přístup k Internetu. Rychlé nasazení. Barracuda Networks Link Balancer optimizuje využití konektivity všech zúčastnněých providerů, rozděluje zátěž a zajišťujeokamžité převedení provozu v případě ztráty kapacity nebo dostupnosti některé linky. Řešenírozdělení aktuálního síťového zatížení pomocí více standardních konektivit šetří náklady zavysokokapacitní konektivitu a garantuje nepřetržité připojení k Internetu. Barracuda Link Balancer není licencován na průchodnost a objem zpracovávaného obsahu je omezen pouzehardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 

 • podpora konektivity pomocí xDSLkabelu (CATV) i standardních telekomunikačníchsynchronních rozhraní T1 a T3
 • zpráva dedikovaného pásma vyhrazeného pro požadovanou aplikaci a QoS
 • priority jednotlivých typů přenášeného TCP a UDP provozu
 • jednoduché a snadné webové rozhraní pro zprávu, kontrolu konektivity a nastavení parametrů přenosu jednotlivých aplikací a služeb v síti

Barracuda<br />
Networks Link Balancer - zpráva, řízení a vysoká dostupnost připojení k<br />
Internetu

Modely Barracuda Networks Link Balancer (3 modely) 

Barracuda SSL VPN


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks SSL VPN zajišťuje univerzální integrované řešení pro vzdálený zabezpečený přístup nezávislý na aplikaci ani na jejím klientovi. Navrženo pro bezpečnou práci z domova v lokální síti LAN. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaciEnergize Updates nejnovějšími vzorky virů z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks SSL VPN především rychlost reakce na nové typy virů. Podporovaná interní autorizace nebo bezpečné přihlášení pomocí Active Directory (AD),LDAP nebo NISKomplexní kontrola nad citlivými daty. Zabezpečená SSL virtuální privátní síť, umožňující přístup k základním interním aplikacím, zdrojům a sdíleným diskům pomocí webového rozhraní odkudkoli z Internetu přes vestavěnou reverse proxy. Rozšířené bezpečné použití řešení Barracuda Networks SSL VPN pomocí Barracuda SSL VPN Agent umožňuje např. Windows vzdálenou plochuVNC, NX, SSH nebo Telnet. Úplné a odolné VPN TCP a UDPšifrované SSL spojení od vzdáleného uživatele do vnitřní sítě nabízí instalovatelný klientBarracuda Networks Connector. Barracuda SSL VPN není licencován na počet vzdálených uživatelů a objem vzdáleného přístupu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Barracuda Networks SSL VPN je převzaté populární a bezpečné řešeníSSL Explorer společnosti 3SP.

 

 • definice bezpečnostních politik pro jednotlivé uživatele
 • dodatečná ochrana proti viru a ostatnímu malware pro přenášená data

Barracuda<br />
Networks SSL VPN - odolné řešení pro zabezpečený privátní vzdálený<br />
přístup

Modely Barracuda Networks SSL VPN (5 modelů ) 

Barracuda NG Firewall


 

Pokročilá hardwarová a softwarová platforma Barracuda Networks NG firewall (7 modelů) představuje novou generaci firewallů nejen pro korporátní zákazníky. Barracuda NG Firewall v sobě integruje řešení firewallu včetně zabezpečeného vzdáleného přístupu přes VPN,optimalizaci WAN provozu na více linkách a centralizovaný management všech funkcí a parametrů. Poskytuje komplexní řešení, do něhož spadá modulárně i filtrování webu a e-mailu,ochrana před neoprávněným přístupem, správa aplikací na úrovni sedmé vrstvy (Layer 7 application profiling) a řízení přístupu k síti.

 

 • centrální jednotná správa s vysokou granularitou, která může pokrývat celou rozsáhlou korporátní síť včetně detašovaných poboček, datových center či jednotlivých vzdálených uživatelů. Správa může pokrývat i několik nezávislých korporátních sítí (perfektně zvládnutý systém managementu pro outsourcing)
 • inteligentní řízení zátěže linek a záložních spojení podle aplikací a stavu sítě
 • vysoce efektivní nástroje na dálkovou analýzu provozu a dění na síti ve vzdálené lokalitě. Velmi flexibilní statisticko - analytické nástroje s granularitou až na detailní úroveň a možností rychlého efektivního zásahu
 • precizně auditovaný a zálohovaný systém s uloženými verzemi konfigurací a možností rychlého rollback konfigurací (revision control)
 • Integrovaný management (neroztříštěný) pro všechny funkcionality

Barracuda<br />
Networks NG firewall (dříve Phion netfence) - komplexní síťové<br />
zabezpečení pro LAN


STORAGE

Barracuda Message Archiver


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Message Archiver je výkonný a spolehlivýnástroj pro archivaci elektronické pošty a Instant Messaging (IM) zpráv s možnostmi třídění a vyhledávání uchovávaných zpráv. Barracuda Networks Message Archiver ukládá a indexuje e-mailovou komunikaci v reálném čase pro možnost okamžitého vyhledávání v e-mail archivuautorizovanými uživateli. Zařízení funguje nezávisle na softwarové platformě archivované e-mailové komunikaceJednoduché nasazení. Podpora funkce journaling u Microsoft Exchange a dalších nejčastěji nasazených e-mail serverů. Import PST souboru a dalších formátů složek starších e-mail klientů. Barracuda Message Archiver není licencován na uživatele a objem archivované e-mail komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Řešením Barracuda Message Archiver reaguje Barracuda Networks na sílící potřebu firem a organizací držet krok se stále rostoucím objemem e-mailových zpráv, které v mnoha případech slouží jako primární způsob komunikace. Pojem bezpečnosti zde nezahrnuje pouze spam či přenos škodlivého kódu. Komunikace prostřednictvím elektronické pošty musí také odpovídat platné legislativěetickým normám i interním předpisům dané firmy nebo organizace.

 

 • zachytávání nových zpráv
 • import starších zpráv
 • efektivní ukládání zpráv
 • indexace a vyhledávání

Barracuda<br />
Networks Message Archiver - archivace e-mail elektronické pošty

Modely Barracuda Networks Message Archiver (6 modelů ) 

Barracuda Backup Service


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Backup Server a Backup Service je specializované integrované řešení pro zálohování dat a pro obnovu dat ze zálohy při havárii. Navrženo pro inteligentní správu zálohování v síti. Rychlé nasazení. Kombinací lokálního i externího úložiště dat Barracuda Backup Service zajišťuje Barracuda Networks Backup Server jak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště, tak jistotu záchranu dat ze vzdálené zálohy dat pro případ rozsáhlejší havárie. Ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu doplňuje služba Barracuda Backup Service. Pro zálohování používá řešení standardizovaný protokol pro přístup přímo ke sdíleným diskům bez nutnosti instalace software na zálohovaný server. Barracuda Backup Server není licencován na množství zálohovaných serverů a objem zálohovaného objemu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systémLinux.

 

 • přímá podpora zálohy e-mailu z Microsoft Exchange a Novell GroupWise
 • kompletní záloha aplikace jako Microsoft Exchange nebo Microsoft SQL Server
 • integrace s Yosemite Backup
 • řešení je v současné době dostupné pouze na severoamerickém trhu

Barracuda<br />
Networks Backup Server a Backup Service - specializované zálohovací<br />
řešení pro obnovu po havárii
 


SECURITY

Barracuda Spam & Virus Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Spam & Virus Firewall je integrovaný a účinný antispam a antivir filtr pro několika úrovňovou detekciblokování a odstranění spamu aviru. Prevence proti spoofing, phishing a malware útokům. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky spamu z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Spam & Virus Firewall především rychlost reakce na nové typy spamu. Díky filozofii propojení jednotlivých jednotek Barracuda Networks Spam & Virus Firewalldo sítě (v současnosné době desítky tisíc zařízení po celém světě) reagují za pomoci nepřetržitého vyhodnocování spam útoků v Barracuda Central ostatní antispam filtry na spamové ohrožení ihned a bezprostředně po jeho detekci. Kontrola spamu příchozí nebo odchozí pošty.Jednoduché nasazeníKompatibilní se všemi e-mail servery. Integrace s Microsoft Outlook a IBM Lotus Notes. Barracuda Spam & Virus Firewall není licencován na uživatele a objem zpracované e-mail komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systémLinux. Barracuda Spam & Virus Firewall odstraňuje spam v poště mnoha důležitých firem i providerů a je vítěz mnoha ocenění.

 • snadná instalace
 • antispam ochrana
 • antivir ochrana
 • okamžitá reakce na ohrožení

Barracuda<br />
Networks Spam & Virus Firewall - antispam filtr proti spamu

Modely Barracuda Networks Spam & Virus Firewall (8 modelů ) 

Barracuda Web Application Firewall


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) poskytuje špičkové komplexní a velmi flexibilní řešení bezpečnosti webových serverů a aplikací (včetně ochrany na aplikační úrovni) proti útokům na jejich slabá místa, proti neautorizovaným přístupům, proti zcizování dat z interních databází, DoS útokům, atd. Navrženo do technologického prostoru pro zabezpečení serverů. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky venkovních útoků z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) především rychlost reakce na nové typy útoků. Zařízení řeší iautentizaci vzdálených uživatelů, akceleraci provozu SSL a rozložení zátěže (balancing). Barracuda Web Application Firewall (nebo Web Application Controller) není licencován na počet serverů a objem chráněných serverových dat je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Produkt uvedla na trh Barracuda Networks především kvůli silné poptávce po zvýšení bezpečnosti webových aplikací na Internetu proti hackerům pomocíseparátního řešení (web firewall) odděleného od samotné web aplikace.

 

 • zabezpečení proti útokům zvenku z Internetu
 • sledování / blokování nežádoucí komunikace – úniku informací zpět do Internetu
 • samoučící se režim
 • integrace s běžnými autentizačními prostředky a protokoly
 • akcelerace SSL, řízení datového provozu včetně cache a datové komprese, systémyodolné proti poruše

Barracuda<br />
Networks Web Application Firewall (dříve Web Application Controller) -<br />
komplexní zabezpečení webové aplikace

Modely Barracuda Networks Web Application Firewall (5 modelů ) 

 

Barracuda Web Filter


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Web Filter (dříve Barracuda Networks Spyware Firewall) je špičkový antispyware filtr proti spyware a viru pro prohlížení webu, obsahující vysoce účinné filtry pro ochranu uživatelů před škodlivým obsahem webových stránek. Plně integrované filtrování webového obsahu a ochrana proti malware. Navrženo pro řízené používání Internetu bez nutnusti instalace software na PC klienta. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky spyware a malware z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Web Filter (dříve Spyware Firewall) především rychlost reakce na nové typy malware. Řešení Barracuda Networks Web Filter (dříve Barracuda Networks Spyware Firewall) podstatně zvyšuje bezpečnost informačních systémů před riziky spojenými s používáním internetových aplikacíjako například web (www) nebo instant messaging (IM). Nasazení filtrování webového provozuproti spyware (antispyware řešení) od Barracuda Networks pomáhá zvýšení produktivity prácesnížení zatížení síťových zdrojů. Integrace s LDAP jako například Microsoft Active Directory. Barracuda Web Filter (dříve Spyware Firewall) není licencován na uživatele a objem filtrovaného webového obsahu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systémLinux. Pro usnadnění vlastního odstranění spyware z napadených PC je určen software Spyware Removal Tool (zařazen mezi modely Barracuda Networks Web Filter).

 • účinná antispyware ochrana a odstranění již aktivního spyware
 • vítěz mnoha ocenění

Barracuda<br />
Networks Web Filter (dříve Spyware Firewall) - antispyware filtr proti<br />
spyware

Modely Barracuda Networks Web Filter (7 modelů ) 

Barracuda Purewire Web Security Service


 

The Barracuda Purewire Web Security Service is a cloud-based secure Web gateway that protects users from malware, phishing, identity theft, and other harmful activity online. The service enforces organizational Internet usage policies through content filtering, URL filtering and application blocking. It is centrally managed with real-time consolidated reporting and provides proactive defenses against a quickly evolving threat landscape. Enterprises simply point their Web traffic to the service, and it protects users online regardless of location or physical device, including laptops and mobile devices.

Barracuda IM Firewall


 

THardware a software jednotka Barracuda Networks IM Firewall je špičkový komplexní IM server pro výkonný Instant Messaging. Navrženo pro efektivní interní komunikaci pomocí IM (Instant Messaging). Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky virů z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks IM Firewall především rychlost reakce na nové typy virů. Barracuda IM Firewall není licencován na maximální počet uživatelů a objem podnikové komunikace je omezen pouzehardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Vysoce výkonný Barracuda Networks IM Firewall umožňuje velmi efektivní a bezpečnou výměnu zpráv a informací i bezpečný přenos souborů v rámci vnitřní komunikace firmy, včetně jejich archivace.

 • zabezpečení provozu firmy
 • archivace zpráv
 • kompatibilní např. s MSN a ICQ

Barracuda<br />
Networks IM Firewall - bezpečný server pro instant messaging

Modely Barracuda Networks IM Firewall (5 modelů ) NETWORKING

Barracuda Load Balancer


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Load Balancer je špičkové moderní řešení pro load balancing (rozložení zátěže mezi servery) kombinované s IPS (Intrusion Prevension System – účinná ochrana před útoky na síť). Navrženo pro zvýšení dostupnosti a kapacity obsluhovaných serverových požadavků v technologickém centru. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaci Energize Updates nejnovějšími vzorky IPS útoků z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks Load Balancer především rychlost reakcena nové typy útoků. Barracuda Networks Load Balancer poskytuje flexibilní možnost volbyalgoritmu rozdělování zátěže. Je podporováno zálohování samotných zařízení Barracuda Networks Load Balancer. Barracuda Load Balancer není licencován na množství serverů a objem zpracovaných požadavků je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 

 • jednoduchý intuitivní management v GUI
 • automatické stahování aktuálních dat pro IPS
 • rozložení zátěže provozu serverů i na aplikační vrstvě 7
 • kompletní kryptografické zajištění provozu SSL (tzv. SSL akcelerace)

Barracuda<br />
Networks Load Balancer - výkonné zařízení pro load balancing

Modely Barracuda Networks Load Balancer (4 modely) 

Barracuda Link Balancer


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Link Balancer je snadné a výkonné řešenípro směrování a zprávu síťového provozu pomocí vícenásobného připojení k Internetu. Navrženo pro efektivní a přehledný přístup k Internetu. Rychlé nasazení. Barracuda Networks Link Balancer optimizuje využití konektivity všech zúčastnněých providerů, rozděluje zátěž a zajišťujeokamžité převedení provozu v případě ztráty kapacity nebo dostupnosti některé linky. Řešenírozdělení aktuálního síťového zatížení pomocí více standardních konektivit šetří náklady zavysokokapacitní konektivitu a garantuje nepřetržité připojení k Internetu. Barracuda Link Balancer není licencován na průchodnost a objem zpracovávaného obsahu je omezen pouzehardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux.

 

 • podpora konektivity pomocí xDSLkabelu (CATV) i standardních telekomunikačníchsynchronních rozhraní T1 a T3
 • zpráva dedikovaného pásma vyhrazeného pro požadovanou aplikaci a QoS
 • priority jednotlivých typů přenášeného TCP a UDP provozu
 • jednoduché a snadné webové rozhraní pro zprávu, kontrolu konektivity a nastavení parametrů přenosu jednotlivých aplikací a služeb v síti

Barracuda<br />
Networks Link Balancer - zpráva, řízení a vysoká dostupnost připojení k<br />
Internetu

Modely Barracuda Networks Link Balancer (3 modely) 

Barracuda SSL VPN


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks SSL VPN zajišťuje univerzální integrované řešení pro vzdálený zabezpečený přístup nezávislý na aplikaci ani na jejím klientovi. Navrženo pro bezpečnou práci z domova v lokální síti LAN. Rychlé nasazení. Díky nepřetržité aktualizaciEnergize Updates nejnovějšími vzorky virů z technologického centra Barracuda Central je obrovskou předností Barracuda Networks SSL VPN především rychlost reakce na nové typy virů. Podporovaná interní autorizace nebo bezpečné přihlášení pomocí Active Directory (AD),LDAP nebo NISKomplexní kontrola nad citlivými daty. Zabezpečená SSL virtuální privátní síť, umožňující přístup k základním interním aplikacím, zdrojům a sdíleným diskům pomocí webového rozhraní odkudkoli z Internetu přes vestavěnou reverse proxy. Rozšířené bezpečné použití řešení Barracuda Networks SSL VPN pomocí Barracuda SSL VPN Agent umožňuje např. Windows vzdálenou plochuVNC, NX, SSH nebo Telnet. Úplné a odolné VPN TCP a UDPšifrované SSL spojení od vzdáleného uživatele do vnitřní sítě nabízí instalovatelný klientBarracuda Networks Connector. Barracuda SSL VPN není licencován na počet vzdálených uživatelů a objem vzdáleného přístupu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Barracuda Networks SSL VPN je převzaté populární a bezpečné řešeníSSL Explorer společnosti 3SP.

 

 • definice bezpečnostních politik pro jednotlivé uživatele
 • dodatečná ochrana proti viru a ostatnímu malware pro přenášená data

Barracuda<br />
Networks SSL VPN - odolné řešení pro zabezpečený privátní vzdálený<br />
přístup

Modely Barracuda Networks SSL VPN (5 modelů ) 

Barracuda NG Firewall


 

Pokročilá hardwarová a softwarová platforma Barracuda Networks NG firewall (7 modelů) představuje novou generaci firewallů nejen pro korporátní zákazníky. Barracuda NG Firewall v sobě integruje řešení firewallu včetně zabezpečeného vzdáleného přístupu přes VPN,optimalizaci WAN provozu na více linkách a centralizovaný management všech funkcí a parametrů. Poskytuje komplexní řešení, do něhož spadá modulárně i filtrování webu a e-mailu,ochrana před neoprávněným přístupem, správa aplikací na úrovni sedmé vrstvy (Layer 7 application profiling) a řízení přístupu k síti.

 

 • centrální jednotná správa s vysokou granularitou, která může pokrývat celou rozsáhlou korporátní síť včetně detašovaných poboček, datových center či jednotlivých vzdálených uživatelů. Správa může pokrývat i několik nezávislých korporátních sítí (perfektně zvládnutý systém managementu pro outsourcing)
 • inteligentní řízení zátěže linek a záložních spojení podle aplikací a stavu sítě
 • vysoce efektivní nástroje na dálkovou analýzu provozu a dění na síti ve vzdálené lokalitě. Velmi flexibilní statisticko - analytické nástroje s granularitou až na detailní úroveň a možností rychlého efektivního zásahu
 • precizně auditovaný a zálohovaný systém s uloženými verzemi konfigurací a možností rychlého rollback konfigurací (revision control)
 • Integrovaný management (neroztříštěný) pro všechny funkcionality

Barracuda<br />
Networks NG firewall (dříve Phion netfence) - komplexní síťové<br />
zabezpečení pro LAN


STORAGE

Barracuda Message Archiver


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Message Archiver je výkonný a spolehlivýnástroj pro archivaci elektronické pošty a Instant Messaging (IM) zpráv s možnostmi třídění a vyhledávání uchovávaných zpráv. Barracuda Networks Message Archiver ukládá a indexuje e-mailovou komunikaci v reálném čase pro možnost okamžitého vyhledávání v e-mail archivuautorizovanými uživateli. Zařízení funguje nezávisle na softwarové platformě archivované e-mailové komunikaceJednoduché nasazení. Podpora funkce journaling u Microsoft Exchange a dalších nejčastěji nasazených e-mail serverů. Import PST souboru a dalších formátů složek starších e-mail klientů. Barracuda Message Archiver není licencován na uživatele a objem archivované e-mail komunikace je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systém Linux. Řešením Barracuda Message Archiver reaguje Barracuda Networks na sílící potřebu firem a organizací držet krok se stále rostoucím objemem e-mailových zpráv, které v mnoha případech slouží jako primární způsob komunikace. Pojem bezpečnosti zde nezahrnuje pouze spam či přenos škodlivého kódu. Komunikace prostřednictvím elektronické pošty musí také odpovídat platné legislativěetickým normám i interním předpisům dané firmy nebo organizace.

 

 • zachytávání nových zpráv
 • import starších zpráv
 • efektivní ukládání zpráv
 • indexace a vyhledávání

Barracuda<br />
Networks Message Archiver - archivace e-mail elektronické pošty

Modely Barracuda Networks Message Archiver (6 modelů ) 

Barracuda Backup Service


 

Hardware a software jednotka Barracuda Networks Backup Server a Backup Service je specializované integrované řešení pro zálohování dat a pro obnovu dat ze zálohy při havárii. Navrženo pro inteligentní správu zálohování v síti. Rychlé nasazení. Kombinací lokálního i externího úložiště dat Barracuda Backup Service zajišťuje Barracuda Networks Backup Server jak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště, tak jistotu záchranu dat ze vzdálené zálohy dat pro případ rozsáhlejší havárie. Ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu doplňuje služba Barracuda Backup Service. Pro zálohování používá řešení standardizovaný protokol pro přístup přímo ke sdíleným diskům bez nutnosti instalace software na zálohovaný server. Barracuda Backup Server není licencován na množství zálohovaných serverů a objem zálohovaného objemu je omezen pouze hardware možnostmi vlastní jednotky. Operační systémLinux.

 

 • přímá podpora zálohy e-mailu z Microsoft Exchange a Novell GroupWise
 • kompletní záloha aplikace jako Microsoft Exchange nebo Microsoft SQL Server
 • integrace s Yosemite Backup
 • řešení je v současné době dostupné pouze na severoamerickém trhu

Barracuda<br />
Networks Backup Server a Backup Service - specializované zálohovací<br />
řešení pro obnovu po havárii
 

Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.

PřílohaVelikost
Barracuda - Nejen výkonný antispam.pdf850.72 KB