Silný nástroj detekce anomálií v síti - plug-in FlowMon ADS

Logo firmy Invea-Tech

FlowMon ADS je moderní systém detekce anomálií a nežádoucích vzorů chování v síti založený na NetFlow datech. Hlavním cílem řešení je zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti počítačové sítě. Hlavní výhodu proti běžným IDS systémům představuje orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby, pro které není dostupná signatura.

Vlastnosti

  • NetFlow v5/v9, podpora pro IPv4 a IPv6.
  • Implementace standardu Bidirectional flows (RFC 5103).
  • Budování dlouhodobých profilů chování zařízení na síti z pohledu poskytovaných a využívaných služeb, objemů provozu a komunikačních partnerů.
  • Předdefinovaná sada pravidel detekce nežádoucích vzorů chování – provozní problémy, útoky, nežádoucí služby.
  • Předdefinovaná sada pravidel detekce anomálií v síti jako např. změna chování zařízení v síti, odhalení nové služby v síti, atd.
  • Přehledný dashboard s přímou indikací problémů v síti.
  • Integrace nástrojů pro zíksávání dalších informací (DNS, WHOIS).
  • Automatizované výstupy prostřednictvím e-mailu a formátu Syslog.

FlowMon Anomaly  Detection System

   Pro bližší, podrobnější informace o produktech a cenách nás laskavě kontaktujte.