Analýza sítí

Analýza síťových služeb, projekty

Již řadu let provádíme správu počítačových sítí na platformě Windows, Linux a pro pamětníky ještě i Novell Netware (včetně migrací). Tyto mnohaleté zkušenosti se zúročují v poskytování rychlých a profesionálních služeb v oblasti rozvoje, správy a servisu informačních technologií jako např.:
Máme zkušenosti s projekční přípravou i realizací sytémů i jejich částí na klíč od studie přes návrh řešení až po vlastní realizaci:
Pro zákazníky zajišťujeme projekční práce, odborné expertizy, systémovou a technickou podporu, studie a projekty na propojení pomocí telekomunikačních, radiových příp. satelitních systémů a jejich kombinace. Vlastními silami nebo ve spolupráci se sítí subdodavatelských firem zajístíme návrh, studii a projekt :
  • firemního komunikačního systému, sítí LAN, WAN včetně IP-telefonie
  • kompletního vybavení serveroven na klíč včetně například i stavebních úprav
  • moderního způsobu vedení strukturované kabeláže
  • vybavení kanceláří kancelářskou technikou, klimatizací a třeba i nábytkem
  • kabelových rozvodů nebo WiFi sítí v těžkém průmyslovém prostředí

 

Zákaznické výzvy

Podniky neustále poptávají nové aplikace, které jim pomáhají v dosažení jejich obchodních cílů. Tyto aplikace však mohou nasadit jedině tehdy, pokud vlastní IT síťovou infrastrukturu s dostatečnou průchodností, kvalitou konektivity a dostatečným zabezpečením. Dalším důležitým požadavkem je flexibilita, kterou zákazníci potřebují k tomu, aby mohli rychle ragovat jak na nové obchodní resp. technické požadavky, tak i na potřebu rychlého přestěhování techniky nebo svých zaměstnanců bez narušení provozu.

 

Řešení v oblasti datových komunikací

První oblastí je poskytování služeb souvisejících s budováním a správou datových sítí, které pokrývají návrh, implementaci, optimalizaci a integraci datových sítí a související infrastruktury. Návrh řešení vychází z technických požadavků a preferencí zákazníka a konkrétní situace (stávající využívané technologie a výrobci, požadavky na standardizaci, předpoklad dalšího rozvoje, cenové předpoklady apod.) se snahou nabídnout nejlepší dostupné řešení a není striktně vázán na žádnou konkrétní technologii. Díky bohatým znaloastem a zkušenostem jsme schopni navrhnout řešení na platformách různých výrobců. Primárně stavíme tato řešení na produktech HP ProCurve či Cisco s rozšířeným portfoliem o produkty technologických partnerů.

 

Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů zejména v následujících oblastech:

Řešení pro datová centra – návrh komplexní infrastruktury zahrnující řešení kontroly a řízení datových toků, propojení datových center včetně řešení distribuce aplikační zátěže, zajištění redundance a vysoké dostupnosti apod.

Řešení zabezpečení datových komunikací – návrh a implementace síťových bezpečnostních řešení včetně implementace Cisco SAFE architektury či HP metodologie ANA, realizaci VPN řešení, řešení přístupu na internet či zabezpečení komunikace mezi pobočkami, řešení autentizace a autorizace, integrace bezpečnosti do datových center apod.

Řešení v oblasti LAN a bezdrátových sítí – návrhy a implementace sítí LAN a WLAN, integrace bezpečnostních řešení a datacenter s LAN infrastrukturou, řešení přístupu do LAN – Network Admission Control, realizace autentizace a autorizace připojení do sítě LAN apod.

Řešení pro sítě WAN, MAN a service providerská řešení – návrh a implementace sítí WAN a MAN, optimalizace provozu aplikací pomocí WAN akcelerace, návrh a implementace optických sítí, služby v oblasti implementace a podpory MPLS/VPN technologií