Aktuality

 

Naše společnost dlouhodobě poskytuje služby v oblasti biometrické kontroly osob. Nově jsme schopni vám dodat systémy na rozpoznávání obličejů včetně nadstavbového systému umožňující založení vlastní databáze žádoucích a nežádoucích osob umožňující například automatický vstup do areálů či naopak vyhlášení alarmu při objevení se osoby nežádoucí. K tomu ještě nabízíme řešení umožňující sofistikovaného hlídání přesně specifikovaných míst či způsobů chování jedinců v určeném prostoru. Oba tyto systémy jsou na sobě nezávislé a je možno je instalovat samostatně.