Změna sídla firmy

Vážení obchodní přátelé,

v trvalé snaze o zlepšení našich služeb veřejnosti, přesunuli jsme sídlo naší firmy na novou adresu:

Desenská 35, 190 00 Praha 9

Nové sídlo firmy je nedaleko od našeho dlouholetého sídla, na které jste byli zvyklí.

Leží v blízkosti stanice metra Střížkov a několika zastávek autobusů,

viz. podrobná mapa.

Vyměňte starý firewall za nový

Nabízíme produkty firmy Sophos (dříve Astaro), porovnejte výhody našeho řešení.

Nový katalog tempestovaných zařízení pro rok 2014

Zpracování utajovaných informací od stupně Důvěrné výše vyžaduje opatření zpracovatele v oblasti kompromitujícího vyzařování.

Naše společnost jako největší dodavatel těchto zařízení v České republice dodává informační technologie pro zpracování utajovaných informací již od roku 1993 všem orgánům státní správy a i soukromým organizacím, které mají potřebu svoje informace chránit před jejich zneužitím. Veškerá námi dodávaná technika má patřičné certifikáty dle norem SDIP-27 a to ve všech úrovních, je proměřována a schvalována NBÚ ČR pro jejich provozování v České republice. Ve spolupráci s největšími výrobci těchto technologií na světě jsme schopni vykrýt jakékoliv požadavky na tuto speciální techniku. Naše společnost spolupracuje s několika světovými výrobci a je schopna dodat vám i zákaznické řešení na objednávku ve všech stupních normy SDIP 27.

V katalogu společnosti OSPLmůžete najít průřez všemi kategoriemi dle normy SDIP-27 ve všech úrovních dle uvedené normy. Jde o výrobky vyráběné na zakázku, dodatelnost je od podpisu závazné objednávky cca 6-8 týdnů, u některých speciálních zařízení pak až 12 týdnů. Jde o základní přehled, který se průběžně doplňuje o novinky a dále lze i jednat o zakázkovém vývoji požadovaného zařízení. Ceny jsou projektové a stanovují se individuálně i v závislosti na kurzu české koruny.

Na konci katalogu jsou i spojení na odpovědné osoby v naší společnosti.

Syndikovat obsah