Vyměňte starý firewall za nový

Nabízíme produkty firmy Sophos (dříve Astaro), porovnejte výhody našeho řešení.

Migrace do GoogleApps

Provádíme migraci dat do GoogleApps z jiných groupware systémů (MS Exchange, Novell GroupWise...), též migrace do jiné domény v GoogleApps. Žádejte konkrétní nabídku.

Změna sídla firmy

Vážení obchodní přátelé,

v trvalé snaze o zlepšení našich služeb veřejnosti, přesunuli jsme sídlo naší firmy na novou adresu:

Desenská 35, 190 00 Praha 9

Nové sídlo firmy je nedaleko od našeho dlouholetého sídla, na které jste byli zvyklí.

Leží v blízkosti stanice metra Střížkov a několika zastávek autobusů,

viz. podrobná mapa.

Nový katalog tempestovaných zařízení pro rok 2014

Zpracování utajovaných informací od stupně Důvěrné výše vyžaduje opatření zpracovatele v oblasti kompromitujícího vyzařování.

Naše společnost jako největší dodavatel těchto zařízení v České republice dodává informační technologie pro zpracování utajovaných informací již od roku 1993 všem orgánům státní správy a i soukromým organizacím, které mají potřebu svoje informace chránit před jejich zneužitím. Veškerá námi dodávaná technika má patřičné certifikáty dle norem SDIP-27 a to ve všech úrovních, je proměřována a schvalována NBÚ ČR pro jejich provozování v České republice. Ve spolupráci s největšími výrobci těchto technologií na světě jsme schopni vykrýt jakékoliv požadavky na tuto speciální techniku. Naše společnost spolupracuje s několika světovými výrobci a je schopna dodat vám i zákaznické řešení na objednávku ve všech stupních normy SDIP 27.

V katalogu společnosti OSPLmůžete najít průřez všemi kategoriemi dle normy SDIP-27 ve všech úrovních dle uvedené normy. Jde o výrobky vyráběné na zakázku, dodatelnost je od podpisu závazné objednávky cca 6-8 týdnů, u některých speciálních zařízení pak až 12 týdnů. Jde o základní přehled, který se průběžně doplňuje o novinky a dále lze i jednat o zakázkovém vývoji požadovaného zařízení. Ceny jsou projektové a stanovují se individuálně i v závislosti na kurzu české koruny.

Na konci katalogu jsou i spojení na odpovědné osoby v naší společnosti.

Cisco Nexus nově

Druhá generace Cisco Nexus 7000 a další novinky pro datová centra

Produktová řada Nexus 7000 přichází s druhou generací umožňující provozovat až 12 000 serverových ethernetových portů s propustností 10 Gb/s, přepínače Nexus 5500 jsou nyní vybaveny sadou funkcí Cisco FabricPath a firma rozšířila nabídku o nová zařízení i řadu Nexus 3000.

HP ProLiant Generace 8 - revoluce ve světě serverových technologií

Hewlett-Packard na trh uvádí novou generaci serverů, která znamená ve 20leté historii x86 server platformy zásadní průlom.

Zatímco doposud byla x86 platforma serverů zejména o výkonu (procesor), základní úrovni práce s daty (RAID) a podle toho kterého výrobce více či méně propracovaný management, dnes je tomu již jinak.

Do světa industry-standard-servers vstupuje zcela nová forma inteligence, autonomie, vysoké dostupnosti, obslužnosti a správy.

Sítě a komnunikace v provedení HP Networking

HP završuje strategii v oblasti konvergované infrastruktury

Produkty Cisco - komunikace bez hranic

Cisco ale nenabízí pouze přepínače. Škála nabízených špičkových produktů a služeb je obrovská. Firma Auroton Computer s.r.o. Vám jako Registrovaný partner je Vám v tomto směru plně k dispozici.

Syndikovat obsah